Bài 2 Trang 177 SGK Lịch sử 10. Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?


Những nét chung về nền kinh tế  Anh và Pháp cuối TK XIX - đầu TK XX:

     + Công nghiệp đều sụt giảm so với trước.

     + Nông nghiệp  còn khó khăn.

     + Xuất hiện các tổ chức độc quyền, chi phối nền kinh tế,

     + Chú trọng xuất khẩu tư bản ra bên ngoài.