Bài 2 Trang 182 SGK Lịch sử 10. Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Mĩ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.


a. Tình hình kinh tế

- CN:

+ Trước năm 1870: đứng thứ 4 TG sau Anh, Pháp, Đức
+ Từ 1870 trở đi: đứng đầu TG
+ Nguyên nhân: Sau nội chiến đã giải phóng được sức lao động nô lệ; phát triển muộn nên học hỏi, kế thừa thành tựu các nước đi trước; tài nguyên thiên nhiên  phong phú, đất đai rộng lớn..
+ Các công ty độc quyền Mĩ ra đời chi phối nền KT như: "vua dầu mỏ" Rốc-phe-lơ; "vua thép" Moóc gan; "vua ô tô" Pho...

- NN: đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, XK sang châu Âu.

b. Tình hình chính trị

- Đề cao vai trò Tổng thống thông qua đại diện của một trong hai đảng thắng cử, thay phiên nhau cầm quyền - Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ. Cả hai đảng đều bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản.

- Sau cuộc nội chiến 1861 - 1865, đời sống chính trị của người da đen được cải thiện . Song họ vẫn bị loại ra khỏi các cơ quan chính quyền bời quy định khắt khe về quyền bầu cử và mất quyền công dân, nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc.

- Mĩ đẩy mạnh việc thôn tính những đất đai rộng lớn ở miền Trung và miền Tây  bành trướng ảnh hưởng của mình ở hầu khắp các khu vực trên thế giới.