Bài 1 Trang 177 SGK Lịch sử 10. Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là " chủ nghĩa đế quốc thực dân'' và chủ nghĩa đế quốc Pháp là " chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi''?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 62
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là " chủ nghĩa đế quốc thực dân'' và chủ nghĩa đế quốc Pháp là " chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi''?


CNĐQ Anh  là CNĐQ thực dân vì:

Chủ nghĩa đế quốc Anh tồn tại và phát triển dựa trên sự bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn (chiếm ¼ lãnh thổ và ¼ dân số thế giới) do vậy được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc thực dân "Mặt trời không bao giờ lặn" trên đất nước Anh

CNĐQ Pháp  là CNĐQ cho vay nặng lãi vì:

Tư bản Pháp phần lớn đưa vốn ra nước ngoài, cho các nước chậm tiến vay với lãi suất lớn.