Bài 4 trang 179 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 4. Trong một bệnh viện có 40 bác sĩ ngoại khoa. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ca mổ, nếu mỗi ca gồm:

a) Một bác sĩ mổ, một bác sĩ phụ.

b) Một bác sĩ mổ và 4 bác sĩ phụ.


a) Số cách chọn 2 trong 40 bác sĩ để sắp xếp vào hai nhiệm vụ bác sĩ mổ và bác sĩ phụ là số chỉnh hợp chập 2 của 40 (bác sĩ)

Vậy số cách chọn  là: A402=1560 (cách)

b) Công việc chia thành hai hành động liên tiếp : 

+ Chọn 1 trong 40 bác sĩ để mổ : có 40 cách chọn

+ Chọn 4 trong 39 bác sĩ còn lại để phụ mổ: C394

Vậy số cách chọn là: 40.C394=3290040.