Bài 3 Trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nữa đầu TK XIX.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

 Hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nữa đầu TK XIX.


Các lĩnh vực                                                           Thành tựu

Giáo dục 

          GD Nho học được củng cố song không bằng các thế kỷ trước
Tôn giáo           Độc tôn Nho giáo, hạn chế Thiên chúa giáo
Văn học

         VH chữ Nôm phát triển. Tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan.

Sử học

  Quốc sử quán thành lập nhiều bộ sử lớn được biên soạn: Lịch triều hiến chương loại chí…

Kĩ thuật

    Kinh đô Huế, Lăng tẩm, Thành luỹ ở các tỉnh, cột cờ Hà Nội.

Nghệ thuật dân gian     Tiếp tục phát triển (nhã nhạc cung đình)