Bài 1 Trang 129 SGK Lịch sử 10. Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.


- Chính quyền Trung ương tổ chức theo mô hình thời Lê.

- Thời Gia Long chia nước ta làm 3 vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các trực doanh (trung Bộ) do triều đình trực tiếp cai quản.

- Năm 1831 – 1832 Minh Mạng thực hiện một cuộc cải cách hành chính chia cả nước là 30 tỉnh và một Phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là tổng đốc tuần phủ hoạt động theo sự điều hành của triều đình.

- Tuyển chọn quan lại: thông qua GD, khoa cử.

- Luật pháp: ban hành Hoàng triều luật lệ với 400 điều

- Quân đội: được tổ chức quy củ trang bị đầy đủ (khoảng 20 vạn người)

* Nhận xét:

- Đặc biệt sau cải cách của vua Minh Mạng bộ máy nhà nước dưới thời nhà Nguyễn  ngày càng hoàn chỉnh và chặt chẽ. Bộ máy nhà nước có nét giống nhà Lê sơ cho nên vẫn là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở mức độ cao.