Bài 2 Trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nữa đầu thế kỉ XX.

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nữa đầu thế kỉ XX.


Ưu điểm của kinh tế thời Nguyễn

* Nông nghiệp:

- Nhà Nguyễn thực hiện chính sách quân điền, 

- Khuyến khích khai hoang bằng nhiều hình thức, Nhà nước và nhân dân cùng khai hoang

- Nhà nước còn bỏ tiền huy động nhân dân sửa, đắp đê điều.

* Thủ công nghiệp

- Thủ công nghiệp: Nhà nước được tổ chức với quy mô lớn, được tiếp cận với kỹ thuật mới

- Trong nhân dân: Nghề thủ công truyền thống được duy trì 

* Thương nghiệp:

- Nhà nước bắt đầu cho một số thuyền của mình sang các nước láng giềng mua bán.

Hạn chế của kinh tế thời Nguyễn

- Về nông nghiệp: do diện tích  đất công ít (20% tổng diện tích đất), đối tượng được hưởng nhiều, vì vậy tác dụng của chính sách quân điền không lớn. Nông dân không có ruộng hoặc ít ruộng.

- Về thủ công nghiệp: Do chế độ công tượng hà khắc và nhu cầu thị trường không được như trước nên thủ công nghiệp không được phát triển như trước.

- Về thương nghiệp:

+ Nội thương: phát triển chậm do chính sách thuế khoá phức tạp của Nhà nước.
+ Ngoại thương: Nhà nước nắm độc quyền, Dè dặt với phương Tây.