Bài 4 Trang 129 SGK Lịch sử 10. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nữa đầu thế kỉ XIX.

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

 Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nữa đầu thế kỉ XIX.


* Tích cực:

-Dưới thời Nhà Nguyễn  tổ chức bộ máy nhà nước được tổ chức  quy củ và hoàn chỉnh.

- Đã có nhiều cố gắng quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế, văn hoá  song hiệu quả chưa cao.

* Hạn chế:

- Nhà Nguyễn thi hành nhiều chính sách kìm hãm sự phát triển của đất nước, như chính sách cấm đạo, bế quan tỏa cảng.... đặt quyền lợi dòng tộc lên trên quyền lợi đất nước.

- Với các chính sách sai lầm  như vậy nhà Nguyễn đã làm suy yếu đi sức đề kháng của đất nước, làm mất lòng dân ,không đủ sức kháng cự trước những đe dọa của chủ nghĩa thực dân đang đến gần, dần đưa nước ta trở thành miếng mồi béo bở cho chủ nghĩa thực dân.