Bài 3 trang 148 SGK Sinh học 12. Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 123
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.


- Tiến hoá sinh học: con người truyền lại các đặc điểm thích nghi thông qua các gen từ bố mẹ sang con cái (di truyền theo hàng dọc).

- Tiến hoá văn hoá: khả năng thích nghi của con người có được là do học tập, truyền từ người này sang người khác qua chữ viết và tiếng nói (truyền theo hàng ngang)