Bài 4 trang 148 SGK Sinh học 12. Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 106
Bạn đánh giá: Chưa

Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?


Đặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi thẳng đứng, sau đó là bộ não phát triển, cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng nói và bàn tay với 5 ngón linh hoạt giúp chế tạo và sử dụng công cụ… thông qua tiếng nói và chữ viết giữa con người với con người là những cơ sở cho con người tiến hoá văn hoá.