Bài 1 trang 148 SGK Sinh học 12. Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 78
Bạn đánh giá: Chưa

Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?


Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên cây xuống sống ở dưới mặt đất là chính thì việc có được dáng đi thẳng đứng đã đem lại khá nhiều lợi thế như: giúp phát hiện được kẻ thù cũng như nguồn thức ăn từ xa, giải phóng đôi tay có thế dùng vào việc sử dụng vũ khí chống kẻ thù hoặc săn bắt,:..