Bài 5 trang 148 SGK Sinh học 12. Giải thích tại sao loài người hiện đại là ...

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 131
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích tại sao loài người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác.


Loài người hiện đại từ khi ra đời đến nay đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên. Với các hoạt động của mình con người đã và đang là một nhân tố ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình. Vậy nên loài người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác.