Bài 2 trang 148 SGK Sinh học 12. Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 110
Bạn đánh giá: Chưa

Loài người hiện đại (H. sapiens) đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?


Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là loài H. habilis (người khéo léo) rồi tiến hóa thành loài H. erectus (người đứng thẳng) và hình thành nên loài H. sapiens (người hiện đại).