Bài 2 trang 9 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định luật Cu-lông.


Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

                                               F=kq1q2r2 với k=9.109 Nm2/C2

Đơn vị điện tích là Culông (C).