Bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học  của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO3.


C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

C6H5OH + 3Br2 → Br3C6H2OH + 3HBr

C6H5OH + HNO3 → (NO2)3C6H2OH + 3 H2O