Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?


- Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước, ở đầu mút đường kích thước có vẽ mũi tên.

- Đường gióng kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc với đường kích thước và vượt quá đường kích thước khoảng 2 + 4mm.

- Kích thước độ dài dùng đơn vị là milimét, trên bản vẽ không ghi đơn vị đo