Bài 3 Trang 35 SGK lịch sử 10. Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

 Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.


Trong quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu chính sau:

- Nông nghiệp: Cuộc  “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực và là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới từ năm 1995.

- Khoa học – kĩ thuật: đạt nhiều thành tựu và  có bước tiến nhanh chóng. Cuộc “Cách mạng chất xám” đã đưa đất nước  Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phầm mềm lớn nhất thế giới.

- Đối ngoại: kiên trì  theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc, ủng hộ hòa bình thế giới.