Bài 1 Trang 35 SGK lịch sử 10. Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.


Thời gian

Quốc  gia tuyên bố độc lập

17/8/1945

Inđônêxia

2/9/1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

12/10/1945

Lào 

4/7/1946

Philippin

4/1/1948

Miến Điện 

31/ 8/1957

Mã Lai 

6/1959

Xingapo.

20/5/2002

Đông Timo 

Niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á