Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 11. Đánh dấu X vào ô vuông cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu X vào ô vuông cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

 a) Cá xương, chim, thú

 b) Lưỡng cư. thú

 c) Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú

 d) Lưỡng cư, bò sát. chim.


Cá xương, chim và thú là động vật sử dụng máu pha trộn

Đáp án: A