Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 12. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 hoặc số 2...

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 85
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST) của người?


Vì NST số 1, 2 là các NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST nên khi xảy ra đột biến số lượng thường làm mất cân bằng nghiêm trọng hệ gen, thường gây chết cho hợp tử, gây sảy thai tự nhiên nên ta không phát hiện ra thể đột biến thừa NST 1 hoặc 2.