Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 12. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 91
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người.


Gen bị đột biến —>  không tổng hợp được enzim chức năng —> phêninalanin không được chuyển hoá thành tirôzin --> phêninalanin bị ứ đọng trong máu --> chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh.