Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 12. Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 440
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.


 Cơ chế phát sinh hội chứng Đao:

Trong giảm phân tạo giao tử: NST 21 không phân ly tạo nên 1 giao tử có cả cặp NST số 21 và 1 giao tử không có. Giao tử có cả cặp NST số 21 kết hợp với giao tử bình thường tạo hợp tử có 3 NST số 21 gây bệnh Đao.

cơ chế phát sinh hội chứng Đao.
Cơ chế phát sinh hội chứng Đao.