Bài 1 Trang 11 SGK Vật lí 10

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Chất điểm là gì?


Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đười đi (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến).