Bài 4 trang 43 SGK Sinh học 10. Nêu các chức năng của không bào.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 104
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các chức năng của không bào.


* Không bào là bào quan có 1 lớp màng bao bọc.

 * Không bào có chức năng khác nhau tùy loại tế bào:

    - Chứa chất phế thải, chất độc

    - Chứa muối khoáng, tham gia vào vận chuyển nước

    - Chứa chất dự trữ

    - Chứa hạt sắc tố

    - Vai trò co bóp tạo áp suất

    - Tiêu hóa thức ăn