Bài 3 trang 43 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 155
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.


- Cấu trúc: lizôxôm là bào quan có một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thủy phân.

- Chức năng: lizôxôm giúp phân hủy các tế bào già, các tế bào bị thương tổn không còn khả năng phục hồi.