Bài 5 trang 166 SGK Sinh học 11. Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

Trung bình: 4,34
Đánh giá: 82
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.


Vai trò của quả:

   - Đối với thực vật:

      + Quả chứa, bảo vệ và giúp phát tán hạt.

      + Quả chín biến đổi màu sắc, độ cứng, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán hạt.

   - Đối với con người:

      Quả là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, đường,…) quan trọng cho con người.