Bài 3 trang 166 SGK Sinh học 11. Trình bày nguồn gốc của hạt và quả.

Trung bình: 4,65
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguồn gốc của hạt và quả.


+ Hình thành hạt, quả: Sau thụ tinh, noãn phát triển thành hạt, bầu nhụy phát triển thành quả.