Bài 2 trang 166 SGK Sinh học 11. Thụ tinh kép là gì?

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Thụ tinh kép là gì?


+ Thụ tinh thực vật có hoa là quá trình thụ tinh kép:

        1 tinh tử kết hợp với noãn cầu tạo hợp tử (phát triển thành phôi).

        1 tinh tử kết hợp với nhân phụ tạo nhân tam bội (phát triển thành phôi nhũ).