Bài 4 trang 204 SGK Hóa học 12. Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm...

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:

A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,...
B. các ion NO3; PO43−; SO42−.

C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

D. cả A, B, C.


Đáp án D