Bài 3 trang 29 SGK Hình học 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép vị tự tâm O.


Với mỗi điểm M, gọi M'=VO,k(M), M''=VO,p(M'). 

Khi đó: OM'=kOM  OM'' = pOM'= pkOM. 

Từ đó suy ra : M''=VO,pk(M). 

Vậy thực hiện liên tiếp hai phép vị tự VO,k   VO,p sẽ được phép vị tự VO,pk.