Chuyên đề bài tập Hình học lớp 10

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa
Trong chương trình hình học lớp 10, các em sẽ được làm quen với việc nghiên cứu hình học phẳng bằng một phương pháp khác, gọn gàng, có hiểu quả và mang tầm khái quát cao.
Chuyên đề bài tập Hình học lớp 10
Chuyên đề bài tập Hình học lớp 10

Chuyên đề bài tập hình học lớp 10 sẽ giúp em tiếp cận nhanh chóng các dạng toán trong chuyên đề hình phẳng ở cấp THPT.

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trong Chuyên đề bài tập hình học lớp 10 được trình bày dựa trên các kiến thức về vectơ và các phép tính vectơ . Với công cụ vectơ, việc giải bài tập Hình học 10 sẽ trở nên dễ hơn và nhẹ  nhàng hơn nhiều, các em có thể giải quyết các bài toán hình học bằng việc tính toán thuần túy. Nếu nắm chắc phần này, các em có thể dễ dàng học tốt  chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12.

Chuyên đề bài tập hình học lớp 10 gồm 3 chương:

Chương I: Vectơ.

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về vectơ và các phép toán vectơ. Bài 1: Các định nghĩa. Dạng 1: Xác định vectơ, sự cùng phương cùng hướng của hai vectơ. Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau. Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ. Dạng 1: Tính tổng, hiệu các vectơ. Dạng 2: Chứng minh các đẳng thức vectơ. Bài 3: Tích vec tơ với một số. Dạng 1: Xác định vec tơ. Dạng 2: Biểu thị vectơ thành 2 vectơ không cùng phương. Dạng 3: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Dạng 4: Chứng minh đẳng thức vec tơ. Dạng 5: Xác định vị trí của một điểm. Bài 4: Hệ trục tọa độ.

Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng. Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o.

Dạng 1: Góc và dấu của các giái trị lượng giác. Dạng 2: Tính các giá trị lượng giác. Dạng 3:  Chứng minh, rút gọn biểu thức. Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ.  Dạng 1: Tính tích vô hướng, góc giữa hai vec tơ. Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng. Dạng 3: Chứng minh vuông góc. Dạng 4: Chứng minh đẳng thức vectơ. Dạng 5: Biểu thức tọa độ. Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác. Dạng 1: Tính toán các đại lượng. Dạng 2: Chứng minh đẳng thức. Dạng 3: Giải tam giác và ứng dụng thức tế.

Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Bài 1: Phương trình đường thẳng. Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng. Dạng 2: Xét vị trí tương đối. Dạng 3:  Khoảng cách và góc. Bài 2: Phương trình đường tròn. Bài tập viết phương trình đường tròn, tiếp tuyến. Bài 3: Phương trình đường Elip.

Các dạng toán trên được trình bày đầy đủ phần lý thuyết, bài tập có lời giải hay và chi tiết, có hệ thống bài tập trắc nghiệm kèm theo giúp các em dễ dàng ôn luyện. Hãy tham khảo chuyên đề bài tập Hình học 10 để tiến bộ hơn nhé!

Lớp 10

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Dạng toán ''Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối '' là một dạng bài tập thường gặp trong quá trình học tập môn toán và chúng thường có những cách giải đặc biệt mà nhiều học sinh sẽ không nắm bắt được. Bài viết này nhằm hướng dẫn học sinh giải quyết được một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
02:46 Ngày 06 tháng 5 năm 2020