Câu 1 trang 106 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.


- Nhiệm vụ của thân máy: Dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

- Nhiệm vụ của nắp máy: 

+ Tạo thành buồng cháy của động cơ.

+ Lắp các chi tiết và cụm chi tiết như: buzi, vòi phun ...