Câu 2 trang 106 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí?


- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.

- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.