Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.


- Nhiệm vụ:

Đưa dầu đến bôi trơn các bề mặt ma sát của chi tiết để động cơ làm việc bình thường, đồng thời tăng tuổi thọ của các chi tiết.

- Phân loại:

+ Bôi trơn vung té.

+ Bôi trơn bằng cách pha dầu nhờn vào nhiên liệu.

+ Bôi trơn cưỡng bức.