Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.


đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức
Đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức