Câu 1, trang 116, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 102
Bạn đánh giá: Chưa

Chỉ ra điểm khác nhau giữa câu thơ đầu trong nguyên tác chữ Hán với câu thơ dịch. Có gì đáng lưu ý về không gian, thời gian trong đó con người xuất hiện? Con người mang tư thế, vóc dáng như thế nào?


Trong hai câu thơ đầu, câu thơ dịch từ Hoành sóc thành Múa giáo,từ múa giáo thể hiện tư thế động, từ hoành sóc ở tư thế tĩnh, tư thế sẵn sàng chiến đấu, hiên ngang.

- Không gian: Giang san (vũ trụ, đất trời)

 → rộng lớn, mở ra theo chiều dài của đất nước, theo chiều rộng của non sông.

- Thời gian: kháp kỉ thu (suốt mấy thu)

→dài, không hạn định

- Hành động, tư thế: Hoành sóc (cầm ngang ngọn giáo)

→ Tư thế sẵn sàng, chủ động

Hai câu thơ khắc họa tư thế con người mang tầm vóc kì vĩ, lớn lao.