Câu 4, trang 116, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích ý nghĩa nỗi thẹn trong câu thơ cuối


Có thể hiểu nỗi “thẹn”  theo 2 nội dung:

-Thẹn vì chưa có được tài năng lớn như Gia Cát Lượng.

-Thẹn vì chưa có được nhiều công lao như Gia Cát Lượng.

Dù hiểu theo cách nào thì nỗi thẹn cũng làm ngời sáng lên nhân cách Phạm Ngũ Lão.