Câu 3, trang 116, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

"Nợ" công danh mà tác giả nói tới trong bài thơ có thể hiểu theo nghĩa nào dưới đây

- Thể hiện chí làm trai theo tinh thần Nho giáo: lập công( để lại sự nghiệp), lập danh( để lại tiếng thơm)

- Chưa hoàn thành nghĩ vụ với dân với nước

- Cả hai nghĩa trên


Công dạnh trái: nợ công danh →   Nhà thơ tự nhận mình chưa để lại sự nghiệp và tiếng thơm, lập được nhiều chiến công trên sa trường, chưa hoàn thành nghĩa vụ với dân với nước. Đó chính là quan niệm sống tích cực của người làm trai thời phong kiến