Câu 1 trang 117, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?


- Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp:

+ Công nghiệp khai thác (4 ngành): khai thác than đá, khai thác dầu khí, khai thác quặng, khai thác gỗ.

+ Công nghiệp chế biến (23 ngành): chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…

+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt và nước: công nghiệp sản xuất điện, khí đốt và nước; công nghiệp phân phối điện, khí đốt và nước.

- Trong đó nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, công nghiệp dệt - may, công nghiệp hoá chất - phân bón - cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí - điện tử...