Câu 1 trang 23, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?


Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua ba giai đoạn: giai đoạn Tiền Cambri, giai đoạn Cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo.