Câu hỏi thảo luận trang 25, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,84
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình.


- Các quá trình ngoại lực như gió thổi, băng tuyết tan, dòng chảy thủy văn... làm bào mòn và hạ thấp địa hình vùng núi.

- Hoạt động xâm thực, mài mòn, rửa trôi ở các vùng núi và bồi lấp các vùng trũng.

⟹ Ngoại lực đã làm cho địa hình nước ta được san bằng tạo nên các đồng bằng và hạ thấp các địa hình cao.