Câu 2 trang 127 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,90
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.


 cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm
cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm

- Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của manhètô. Cuộn điều khiên WĐK được đặt ở vị trí sao cho khi tụ CT đầy điện thì cuộn WĐK cùng có điện áp dương cực đại.

- Bộ chia điện có cấu tạo gồm hai điôt thườn« để nắn dòng điện xoay chiều, một tụ điện và một điôt điều khiến. Đặc điểm của điôt điều khiến là chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương đặt vào cực điểu khiển.