Câu 1 trang 127 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa.


- Nhiệm vụ: Tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm.

- Phân loại:

+ Hệ thống đánh lửa thường.( có tiếp điểm)
+ Hệ thống đánh lửa điện tử:
    + Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm.
    + Hệ thống đánh lửa không tiếp điểm.