Câu 3 trang 127 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.


Khi khóa K đóng dòng điện sẽ đi từ cuộn WN ra “mát” nên không có tia lửa điện  làm cho động cơ ngưng hoạt động.