Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.


Đặc điểm :

- Mô men quay trên bánh sau rất lớn.

- HTTL máy kéo bánh xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng đặt trong hộp số.