Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.


Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen, có những đặc điểm sau :

- Công suất không lớn.

- Có tốc độ quay trung bình.

- Làm mát bằng nước.

- Khởi động bằng tay hoặc động cơ phụ (động cơ xăng).

- Hệ số dự trữ công suất lớn.