Câu 3 trang 160, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế.

Câu 3 trang 160, SGK Địa lí 12.
Câu 3 trang 160, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn: Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 27.

* Hướng dẫn làm bài:

- Trung tâm công nghiệp Thanh Hóa: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản.

- Trung tâm công nghiệp Vinh: cơ khí, chế biến lâm sản, chế biến lương thực – thực phẩm.

- Trung tâm công nghiệp Huế: cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.