Câu 3 trang 68, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy tìm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật ở địa phương của em. 


Những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật ở địa phương:

- Săn bắn và mua bán các loại động vật quý hiếm.

- Khai thác thuỷ hải sản quá mức, sử dụng phương tiện khai thác có tính huỷ diệt (xung điện, chất nổ, thuốc cá,...).

- Đốt rừng, khai thác rừng bừa bãi làm giảm diện tích rừng tự nhiên, làm tuyệt chủng một số lài sinh vật.

- Môi trường nước bị ô nhiễm...