Câu 1 trang 68, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bổ đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển?


- Sinh quyển là một quyển của Trái Đất, trong đó có toàn bộ sinh vật  sinh sống.

- Sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển mà chỉ tập trung vào nơi có thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét ở phía trên và dưới bề mặt đất.