Câu hỏi thảo luận trang 67, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 18: Nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật nào ở núi An - pơ?

Câu hỏi thảo luận trang 67, SGK Địa lí 10.

Từ chân núi lên đỉnh núi, nhiệt độ giảm và lượng mưa thay đổi theo độ cao đã tạo nên các vành đai thực vật như sau:

- 0 – 800 m: rừng hỗn hợp.

- 800 – 1800 m: rừng lá kim.

- 1800 – 2000 m: cỏ và cây bụi.

- 2000 – 2600: đá vụn.

- Trên 2600 m: băng tuyết.